top of page

Polityka prywatności

Transparentność jest dla nas jedną z najważniejszych zasad, dlatego chcemy informować Was, w jakim celu zbieramy Wasze dane osobowe kiedy nas wspieracie, w jaki sposób je przetwarzamy oraz jakie w związku z tym przysługują Wam prawa.

 

Wdrożone przez nas rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniają wysoki standard ochrony Waszych danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia nasze podejście i praktyki związane z ich ochroną. W ramach prowadzonej przez nas działalności zobowiązujemy się do przestrzegania niniejszej polityki, jak również wymogów obowiązujących przepisów prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

Na jakiej podstawie przetwarzamy Wasze dane osobowe?

 

Robimy to na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowychz dnia 27 kwietnia 2016 r. (”RODO”) i zgodnej z nim Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
 

Kto jest administratorem Waszych danych osobowych?
 

Administratorem jest  Fundacja „Znajdź Pomoc” z siedzibą w Warszawie, przy Alei Rzeczypospolitej 2/U-2, 00-145 Warszawa, identyfikująca się numerami NIP: 5213628570, REGON: 146040727, KRS: 0000414091.

Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Biłyj (NIP 8481855238), który pełni rolę wsparcia dla Fundacji jako administratora danych osobowych oraz działa na rzecz przetwarzania danych zgodnego z przepisami o ich ochronie.

Jakie dane przetwarzamy?

 

Dane osobowe, które przetwarzamy to: imiona, nazwiska, płeć, e-mail, adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu, numer konta bankowego i miejsce pracy (w przypadku przekazywania składki pracowniczej).


Analizujemy otwieralność oraz efektywność przesyłanej Wam korespondencji elektronicznej
i papierowej, by jak najlepiej dopasować kolejne wysyłki do Waszych preferencji.

 

W jakim celu przetwarzamy Wasze dane osobowe?

 

Robimy, to aby:

 • procedować Wasze darowizny finansowe za pośrednictwem strony znajdzpomoc.pl, tradycyjnych przelewów bankowych, składek pracowniczych, poleceń zapłaty, a także odpisów 1% podatku;

 • obsługiwać przekazywane przez Was darowizny rzeczowe oraz usługi;

 • dziękować Wam za okazane wsparcie;

 • raportować Wam działania, które realizujemy dzięki Waszemu wsparciu;

 • informować  Was o bieżących potrzebach osób, którym chcemy pomóc, i zachęcać
  do włączenia się do tej pomocy poprzez wsparcie materialne, usługowe oraz aktywistyczne;

 • móc przechowywać historię Waszego wsparcia i naszej relacji z Wami;

 • kontaktować się z Wami w preferowany przez Was sposób;

 • tworzyć  korespondencję dopasowaną do Waszych zainteresowań i preferencji;

 • zapraszać Was na organizowane przez nas wydarzenia;

 • wypełniać prawne zobowiązania, w tym księgowe i podatkowe.

Jak długo przetwarzamy Wasze dane osobowe?

 

Jeżeli przekazaliście nam darowiznę, jednak nie wyraziliście zgody na przesyłanie Wam przez nas korespondencji, Wasze dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do wypełnienia przez nas obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, w tym ordynacji podatkowej.

 

Jeżeli wyraziliście zgodę na przesyłanie Wam przez nas korespondencji, Wasze dane będziemy przetwarzać do momentu wycofania przez Was takiej zgody lub do czasu zgłoszenia przez Was sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Waszych danych.

 

Czy powierzamy i udostępniamy Wasze dane osobowe innym podmiotom?

 

Przekazywanie darowizn na stronie znajdzpomoc.pl możliwe jest dzięki współpracy z operatorem płatności Przelewy24, PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, REGON: 301345068. Dzięki niej możecie przekazaćnam darowiznę w szybki, łatwy i bezpieczny sposób. W celu procedowania darowizny
za pośrednictwem tego operatora, nasza Fundacja przekazuje Wasze dane osobowe do serwisu Przelewy24. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania Waszych danych przez tego administratora, zapoznajcie się z informacją na stronie: https://www.przelewy24.pl/qa. Wasze dane są wykorzystywane wyłącznie do działań niezbędnych z punktu widzenia procesu płatności elektronicznej.

 

W przygotowaniu korespondencji drukowanej pomagają nam agencje reklamowe.
W przypadku współpracy z tymi usługodawcami następuje powierzenie danych na podstawie zawartej umowy i nie następuje wykorzystywanie Waszych danych osobowych do innych celów niż wysłanie do Was korespondencji. Dane powierzane to: imiona, nazwiska, adres pocztowy, płeć.

 

Aby móc kierować do Was korespondencję tradycyjną, Wasze dane (imiona, nazwiska, adres pocztowy), udostępniamy w ramach dwustronnej umowy z  Pocztą Polską w celu realizacji wysyłek pocztowych.

 

W przygotowaniu korespondencji elektronicznej pomaga nam firma FreshMail Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie przy al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków, identyfikująca się numerami NIP: 6751496393, REGON: 123040091. FreshMail zapewnia nam profesjonalne narzędzie do kreacji i wysyłki newsletterów, a także analizy otwieralności wiadomości. Pozwala również na personalizację, a także na zaplanowanie automatycznych cyklicznych wiadomości. Rozwiązania te pomagają nam budować z Wami relację. W przypadku współpracy z tym usługodawcą następuje powierzenie danych na podstawie zawartej umowy, a Wasze dane wykorzystywane są wyłącznie do naszej korespondencji z Wami oraz analizy tego, czy treści są dla Was interesujące. Dane powierzane FreshMailowi  to: imiona, nazwiska, email, płeć.

 

Wasze uprawnienia dotyczące danych osobowych           

 

 • Prawo dostępu do danych – przysługuje Wam prawo uzyskania od nas informacji, czy przetwarzamy Wasze dane osobowe, do uzyskania dostępu do nich oraz informacji
  na temat celów ich przetwarzania, na podstawie art. 15 RODO.

 

 • Prawo żądania sprostowania danych – przysługuje Wam prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Was danych osobowych, jeśli  są nieprawidłowe lub niepełne, na podstawie art. 16 RODO.

 

 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – przysługuje Wam prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia Waszych danych osobowych, a my mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki je usunąć, o ile prawo nie nakazuje nam dalszego ich przetwarzania,
  na podstawie art. 17 RODO.

 • Prawo ograniczenia przetwarzania danych – przysługuje Wam prawo żądania od nas nieprzetwarzania Waszych danych w inny sposób niż tylko ich przechowywanie na czas rozpatrzenia przez nas innego żądania w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO.

 

 • Prawo do przenoszenia i wglądu do danych – przysługuje Wam prawo otrzymania od nas
  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie wszystkich przetwarzanych przez nas  danych osobowych, a także prawo do przekazania ich innemu administratorowi,
  na podstawie art. 20 RODO.

 

 • Prawo wniesienia sprzeciwu – przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Waszych danych, na postawie art. 21 RODO.

 

 • Prawo wycofania zgody – przysługuje Wam prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę, na podstawie której przetwarzamy Wasze dane. Wycofanie zgody nie wpływa
  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, na podstawie art. 7 ust. 3 RODO.

 

Kontakt w zakresie ochrony danych osobowych

W celu realizacji powyższych uprawnień, przekazania nam Waszych zastrzeżeń lub w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania Waszych danych, skontaktujcie się z nami, korzystając z adresu m.kopera@znajdzpomoc.pl, dzwoniąc na numer 796 205 717 lub wysyłając korespondencję na adres Fundacja „Znajdź Pomoc”,  Aleja Rzeczypospolitej 2/U2, 02-972 Warszawa.

Poza tym możecie zgłosić swoje zastrzeżenia do naszego inspektora ochrony danych pod adresem: poczta@rafalbilyj.pl

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Wam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na podstawie art. 77 RODO.

bottom of page