top of page

Onko-Odpowiedzialni

Rakiety dla pracowników w chorobie!

W ramach programu "Onko-Odpowiedzialni" wszyscy pracownicy firmy oraz ich bliscy są objęci wsparciem w przypadku choroby onkologicznej lub żałoby.

OdpBizPL-logo (1).jpg

Program objęty jest patronatem medialnym portalu odpowiedzialnybiznes.pl prowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Onkoodpowiedzialni_Logo-01.png

Ze względu na rosnącą liczbę zachorowań na nowotwory,
program wsparcia onkologicznego to istotna korzyść dla pracowników oraz dodatkowa zachęta dla kandydatów do pracy! 

Celem programu "Onko-Odpowiedzialni" jest systemowe wsparcie pracowników i ich bliskich w przypadku choroby.


Dlatego program podzielony jest na poszczególne etapy, zakończone procesem certyfikacji firmy.

Chętnie zorganizujemy 
warsztaty, wykład lub konferencję
o tematyce onkologicznej w Twojej firmie!

WEBINARY i SZKOLENIA:
Onko-Odpowiedzialni, czyli choroba w miejscu pracy

Coraz większa liczba zawodowo aktywnych przewlekle chorych osób oraz opiekunów stawia nowe wyzwanie przed pracodawcami, menadżerami, osobami zajmującymi się kwestiami zatrudnienia w firmach.

Muszą posiadać wiedzę, jak odpowiednio reagować na taką sytuacją, jak pomóc współpracownikowi w maksymalnym możliwym stopniu i jak wzmocnić zespół w takich okolicznościach. Ciężka choroba pracownika to test dla całej organizacji na każdym jej poziomie.

Ostatnie 3 lata, czas pandemii, to okres zawieszonych badań profilaktycznych, konsultacji online ze specjalistami, czas małej aktywności fizycznej, a dla wielu osób – okres również obfitujący w zamawiane, przetworzone jedzenie i wysoki poziom nieodreagowywanego stresu związanego z niepewnym jutrem oraz dużą ilością czasu spędzanego w domowym środowisku. To wszystko przełożyło się na ogromny wzrost zachorowań na raka, a lekarze biją na alarm o zbliżającej się pandemii nowotworów. Odpowiedzialny Pracodawca powinien być gotowy na te wyzwania, wdrażając strategię przeciwdziałania tym zjawiskom zarówno w ramach samej kultury organizacyjnej, jak i na każdym poziomie zarządzania firmą.

Szkolenie dla HR
+ Spotkanie z pacjentem onkologicznym

Czas trwania: 2,5h + 1,5h

PROGRAM

 1. W jaki sposób wspierać osobę chorą na trzech najważniejszych etapach: diagnozy, leczenia, remisji choroby oraz w dwóch najtrudniejszych obszarach,

 2. Jak wspierać chorego, gdy choruje jego bliski, również w dwóch szczególnych obszarach: gdy choruje dziecko oraz w przypadku żałoby,

 3. Jak wspierać przełożonego, zespół, jak budować relacje z chorującym pracownikiem w sposób odpowiedzialny,

 4. Jak zorganizować pracę na trzech etapach: diagnozy, leczenia, remisji choroby oraz gdy choruje bliski,

 5. Jak organizować komunikację z pracownikiem w czasie jego nieobecności na różnych poziomach,

 6. Jak zorganizować powrót do pracy po długim zwolnieniu lekarskim.

Ponadto zorganizowane zostanie spotkanie z pacjentem onkologicznym/osobą po chorobie, która na własnym przykładzie opowie więcej o tym, co jest ważne
w relacjach pracodawca-chorujący pracownik i na co zwrócić szczególną uwagę.

Szkolenia psychoonkologiczne dla HR-ów

Poziom podstawowy: 7h

wyposażenie w podstawową wiedzę i narzędzia skuteczne w pracy z pacjentem onkologicznym i jego bliskimi

Poziom zaawansowany: 14h

wyposażenie w zaawansowaną wiedzę i narzędzia skuteczne w pracy z pacjentem onkologicznym i jego bliskimi, po ukończeniu szkolenia na poziomie podstawowym

Warsztaty
psychoonkologiczne dla pracowników

Czas trwania: 2,5h

PROGRAM

 1. Podstawy onkologii/psychoonkologii,

 2. Możliwe scenariusze związane z chorobą pracownika oraz emocje z nimi związane: diagnoza, leczenie, okres remisji, pozostałe obszary: choroba bliskiej osoby, choroba dziecka, żałoba,

 3. Jak być dobrym wsparciem – o co pytać, o co nie pytać/czy oferować pomoc, czy też nie/komunikacja z chorym,

 4. Moja rola w zespole w kontekście choroby współpracownika/jego bliskiej osoby,

 5. Jak zadbać o siebie w tym procesie,

 6. Q&A.

Możliwe jest tu również zorganizowanie spotkania z pacjentem onkologicznym/osobą po chorobie, która opowie o swoich doświadczeniach i dobrych praktykach w tym obszarze (1,5h).

Program
„Onko-Odpowiedzialny Pracodawca”

Program strategiczny

Analiza, dostosowanie i rozbudowa kultury organizacyjnej o działania mające na celu kompleksowe wspieranie chorującego pracownika, pracownika, w którego rodzinie występuje choroba, o działania prozdrowotne dla pracowników, działania społeczne uwrażliwiające na problem rosnącego poziomu zachorowań w społeczeństwie.

Program daje możliwość przygotowania strategii firmy w oparciu o przeprowadzone wywiady, analizy, opinie pracowników – analiza punktu wyjściowego oraz zaproponowanie działań do wdrożenia w perspektywie do 3 lat. Działania te dotyczyć będą obszarów:

 • Edukacyjnego (przygotowanie zaplecza firmy na ewentualność choroby pracownika, bliskiej mu osoby - szkolenia dla HRów/menedżerów),

 • Profilaktycznego – warsztaty i szkolenia dla pracowników,

 • Społecznego – uwrażliwianie pracowników na potrzeby osób chorujących onkologicznie i ich bliskich (w tym również wolontariat pracowniczy).

Programy wsparcia bezpośredniego

 • Wsparcie psychoonkologiczne dla HR, menedżerów, pracowników

 • Infolinia wsparcia dla pracowników: 4h tygodniowo

 • Warsztat relaksacyjny + podstawy medytacji

Warsztat 4h mający na celu wyposażenie pracownika w podstawowe mechanizmy mające na celu obniżenie poziomu stresu, relaksację, do ćwiczenia w domu, ale i gotowe rozwiązania, w tym techniki oddechowe, do zastosowania tu i teraz.

Zorganizuj wydarzenie edukacyjne dla swoich pracowników.
Zaproś nas do siebie i porozmawiajmy o profilaktyce!

bottom of page