top of page

Wspólna walka z rakiem

2176 - Rakiety_fundacja_LOGO_poziom_CMYK

Razem możemy więcej!

Z przyjemnością współpracujemy przy wszystkich akcjach oraz projektach, które mają na celu wspierać osoby chore lub podnosić świadomość profilaktyki onkologicznej!

Marketing społecznie zaangażowany
 

Wspierające produkty? To możliwe!
Przekaż część dochodu ze sprzedaży określonego produktu na rzecz chorych onkologicznie, zainteresuj nową grupę odbiorców i pomóż uratować życie choremu!

Realizujemy również kampanie związane
ze zdrowiem oraz onkologią.

Edukacja onkologiczna
 

Warsztaty, wykłady i konferencje dla pracowników o profilaktyce onkologicznej lub psychoonkologii?

Zaproś nas do siebie!

Wolontariat pracowniczy
 

Gotowi do działania? Wykorzystajcie swoją ekspercką wiedzą na rzecz chorych onkologicznie w ramach wolontariatu kompetencji. 

 

Pomagamy również zorganizować akcje charytatywne, dni wolontariatu w firmie oraz konkursy społeczne dla pracowników.

Opowiedz nam o swoich potrzebach!

bottom of page